MTR Halduse OÜ pakub innovatiivseid ning kuluefektiivseid lahendusi kindlustamaks oma klientide jätkuva edu teenuste pakkumisel kaasaegses ja kiiresti arenevas keskkonnas.

Andmesidevõrgud

Pakume andmesidevõrkude ehituse ja hoolduse lahendusi kasutades ära tänapäevaseid teadmisi võrkude arengust, pakutavatest hetkelahendustest ning uutest tehnoloogiatest.

Elektripaigaldised

Keskpinge elektripaigaldiste lahendused on samuti meie ettevõtte tegevussuunaks. Mitmed tegevusvaldkonnad võimaldavad meil klientidele veelgi paremini pakkuda terviklahendusi.

Kvaliteedipoliitika eesmärgiks on arendada süsteem, mis tagab:
-kvaliteetse toote tähtaegse üleandmise
-probleemide võimalikult varases staadiumis avastamise ning lahendamise
-seadusandlike, kliendi ning standarditest tulenevate nõuete täitmise
-pädevate ning pühendunud töötajate olemasolu

Keskkonnapoliitika eesmärgiks on tagada:
-tegevuses kasutatakse ressursse efektiivselt, võimalusel taaskasutades
-töötajad on teadlikud seadusandlikest nõuetest ning täidavad neid
-eelistatakse keskkonnateadlikke tarnijaid
-arvestatakse tegevuse mõju ümbritsevale keskkonnale, et ära hoida saastamist

Töötervishoiu ja tööohutuse poliitika eesmärgiks on tagada, et
-töötajad on ohuteadlikud ning järgivad ohutusnõudeid
-tootmise korraldamisel on riskid viidud minimaalseks
-töötajatele on loodud ohutu, tervist säästev ning inimsõbralik töökeskkond

KONTAKT

MTR Halduse OÜ
Telefon: +372 5188117
Aadress: Vääna 7-18, Tallinn 11612
Registrikood: 12249549
Email: info@mtrhaldus.eu / enn.eelmets@mtrhaldus.eu

TARTU

Telefon: +372 5172122
Aadress: Tähe 127F-201A, Tartu 50113
Email: janek.suvi@mtrhaldus.eu